,, A volant máte pod kontrolou! "

Rozšíření – z A1 na A nad 35 kW

Minimální věk: 24 let

Výcvikové vozidlo: Honda CBF600S – 57 kW

Jak se přihlásit:
Vyzvedněte si u nás, nebo si z těchto stránek stáhněte přihlášku a lékařské potvrzení, vyplňte a nechte potvrdit u Vašeho praktického lékaře. Pak nám vše doručte v úřední hodiny do autoškoly.


Počet hodin Základní výcvik Individuální výcvik
Praktická jízda 7 hodin 7 hodin
Teorie 16 hodin 6 hodiny
Praktická údržba 1 hodina 1 hodina
Zásady první pomoci 2 hodiny 2 hodiny

Počet hodin je zakotven v zákoně č. 247/ 2000 sb. Vyučovací hodina má 45 minut