,, A volant máte pod kontrolou! "

Motocykl – AM od 15 let

Minimální věk: 15 let

Výcvikové vozidlo: Yamaha YBR 125 ccm, rychlost omezena do 45 km/h.

Jak se přihlásit:
Vyzvedněte si u nás, nebo si z těchto stránek stáhněte přihlášku a lékařské potvrzení, vyplňte a nechte potvrdit u Vašeho praktického lékaře. Pak nám vše doručte v úřední hodiny do autoškoly.

Pokud při odevzdání přihlášky žadatel nesplňuje věkovou hranici 18 let, musí být přihláška podepsaná zákonným zástupcem.
V případě, že při odevzdání přihlášky nedovršil žadatel věk 15 let, musí být podpis zákonného zástupce úředně ověřen.

 

Počet hodin Základní výcvik Individuální výcvik

Praktická jízda

13 hodin

13 hodin

Teorie

26 hodin

9 hodin

Praktická údržba

1 hodina

1 hodina

Zásady první pomoci

4 hodiny

4 hodiny