,, A volant máte pod kontrolou! "

Rozšíření z B na B+E

Minimální věk: 18 let
Požadavek: řidičské oprávnění sk. B
Vozidlo: Škoda Yeti + vlek 1500 kg

Jak se přihlásit:
Stáhněte si přihlášku a lékařské potvrzení, vyplňte a nechte potvrdit od Vašeho praktického lékaře.
Pak nám vše doručte v úřední hodiny do autoškoly.

Počet hodin

Počet hodin

Základní výcvik

Individuální výcvik

Praktická jízda

8 hodin

8 hodin

Teorie

14 hodin

6 hodiny

Praktická údržba

1 hodina

 1 hodina

Zásady první pomoci

2 hodiny

2 hodiny

Počet hodin je zakotven v zákoně č. 247/ 2000 sb. Vyučovací hodina má 45 minut