,, A volant máte pod kontrolou! "

Vrácení oprávnění

Vrácení řidičského oprávnění.

Je to služba poskytovaná klientům, kteří přišli o řidičské oprávnění soudním rozsudkem, nebo přišli o řidičské oprávnění na základě bodového systému a doba odebrání je delší než jeden rok.

Klient, který u nás požádá o složení zkoušky z odborné způsobilostí, musí předložit tyto dokumenty:

  1. Žádost o vrácení řidičského oprávnění (ke stažení v dokumentech).
  2. Výpis z evidenční karty řidiče (na příslušném úřadě s rozšířenou působností).
  3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ke stažení v dokumentech), potvrdí ošetřující lékař.
  4. Výsledek dopravně psychologického vyšetření (vyšetření zajistíme).

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá:

  • Test z pravidel provozu na pozemních komunikacích
  • Zkouška z Ovládání a konstrukce motorových vozidel (platí jen u skupin C a D)
  • Zkouška z praktické jízdy (na všechny skupiny, které žadatel chce vrátit)

Podrobnosti služby:
V ceně jsou u všech skupin A a B vždy dvě vyučovací hodiny jízd + závěrečná zkouška. U všech skupin C a D jsou v ceně vždy čtyři vyučovací hodiny jízd + závěrečná zkouška. V ceně je i možnost navštěvovat hodiny teorie.
Je nutno zdůraznit, že stanovený rozsah hodin řízení je stanoven jako minimální. Každý člověk, který delší dobu neřídí nebo nevyužívá nějakou skupinu svého řidičského oprávnění, ztrácí jistotu ve stále větším silničním provozu. Potřeba zvýšeného počtu hodin v řízení narůstá i věkem. Dále je třeba zdůraznit i to, že žadatel má jen jednu opravnou zkoušku.
Po neúspěšné opravné zkoušce, by musel žadatel v autoškole absolvovat tu část výcviku, ve které u zkoušky neuspěl. Pokud by neuspěl ani pak, ztrácí nárok na vrácení řidičského oprávnění a pohlíží se na něj jako by řidičské oprávnění nikdy neměl.
Doporučujeme všem žadatelům o vrácení řidičského oprávnění zvážit reálně své schopnosti řízení a po konzultaci s učitelem se rozhodnout o dokoupení ještě dalších hodin výcviku v řízení. Přikoupením hodin výcviku v řízení je možno jen ušetřit! 
(Úspěšná prvá zkouška, žádné následné havárie a způsobení škody apod.).